Un ERP millora l’eficiència a les empreses. T'expliquem com.

Blog >>


Les empreses exploren constantment noves formes per millorar l’eficiència en les seves operacions, ja que funcionar de manera més eficient els permet reduir en despeses i millorar la rendibilitat dels seus negocis. És per això que cada dia són més les aposten per la implementació de solucions empresarials com l’ERP (Enterprise Resource Planning), és a dir, un Software de Gestió de Recursos Empresarials capaç d’aportar millores en la productivitat, en la forma d’organització de treball a nivell intern, en impulsar l’eficiència en l’empresa i per tant aconseguir ser més competitius.

Si bé cada dia hi ha més empreses que aposten per treballar amb sistemes d’ERP estandarditzats, encara són moltes les que continuen utilitzant aplicacions independents per gestionar les seves operacions com comptabilitat, finances, relacions amb els clients, nòmines, inventari, fabricació, distribució, ... fet que provoca una gestió lenta, complicada i amb facilitat de generar errades. Al mateix temps, aquesta dispersió no permet, ni a treballadors ni a directius i gerents, analitzar dades o generar informes de forma àgil i segura per prendre decisions estratègiques per al negoci.

Amb la implementació de solucions com l’ERP, a les empreses se’ls presenta l’oportunitat de poder automatitzar processos empresarials importants de forma coherent i simplificada, accedir i compartir informació entre departaments, i fins i tot entre empreses d’un mateix grup ubicades en diferents localitats o països, generar informes i extreure dades de forma clara, concisa per definir estratègies empresarials.

Les solucions ERP estandarditzades acceleren els processos mitjançant l’automatització, fet que garanteix que tots els processos es duguin a terme de manera eficient i correcta. A més les solucions ERP incorporen sistemes d’alarmes per tal d’advertir, quan la situació ho requereix, situacions anòmales que calen ser revisades pels directius de les empreses per tal d’afrontar i aplicar mesures correctores amb temps.

Les solucions ERP permeten estandarditzar processos com: Comptabilitat i finances, Nòmines, Recursos Humans, Vendes, CRM, Compres, Inventari, Fabricació i Distribució.

Però més enllà dels processos estandarditzats, les solucions ERP, conegudes també amb el nom de solucions ERP horitzontals, no podem perdre de vista que cada empresa té uns processos i unes dinàmiques de treball pròpies i establertes on les solucions ERP han de ser capaces d’adaptar-s’hi. De fet, part important de l`èxit en la implementació d’una solució ERP en una empresa dependrà de la capacitat que aquesta tingui d’adaptar-se i de personalitzar els processos d’acord a les necessitats de les operacions individuals de cada empresa, cada departament, ubicació i fins i tot país. Per tant, la flexibilitat i adaptació dels ERP és un requisit indispensable per poder ser implementada a qualsevol empresa.

Tant és així, que fins i tot es dóna el cas que, sovint aquestes personalitzacions són tantes, que deixen de ser solucions ERP horitzontal per convertir-se en solucions ERP vertical, és a dir, en solucions altament especialitzades en un sector empresarial concret.

Les solucions ERP verticals o sectorials són molt útils, ja que permeten implementar una solució ERP desenvolupada pensant en les necessitats i requeriments del sector concret sobre el qual es treballa, de tal manera que les personalitzacions són menors, i la implementació i l’eficiència són més exitoses i s’assoleixen amb un temps menor.

Cada dia són més les empreses que busquen explotar solucions ERP que els permeti millorar la seva eficiència operativa, reduir costos i millorar la rendibilitat dels seus negocis. L’automatització de processos, el compartir informació de manera ràpida i eficaç entre departaments, i la flexibilitat i escalabilitat que ofereixen les solucions ERP, les han convertit una eina de gestió empresarial imprescindible per a les empreses que volen continuar creixent i expandint el seu negoci.

A Inforber et podem proposar una  Solució ERP ajustada a les necessitats de la teva empresa.

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email