Programa Toolkit Digital: properes ajudes econòmiques estatals per a la digitalització de PIME i autònoms

Blog >>


El govern de l'estat espanyol llança una consulta (expressió d'interès) per identificar propostes per al desplegament eficient del pla de digitalització de PIME i autònoms. Aquesta acció s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'agenda Espanya Digital 2025, que té la digitalització de l'empresa com un dels seus deu eixos estratègics.

Fes que la teva empresa siqui element actiu en el pla i participi en el seu desenvolupament. Aprofita els ajuts que se n'esdevindran.

Aquest eix es desenvolupa a través del Pla de Digitalització de PIME 2021-2025,que mobilitzarà gairebé 5.000 milions d'euros fins al 2023 per donar suport a PIME i autònoms durant tot el seu procés de digitalització. Aquest pla pretén incidir en els processos de digitalització d'1,5 milions d'empreses i negocis.

Per a això, el Pla de Digitalització de PIME inclou un conjunt de programes i mecanismes, inclòs el Programa Toolkit Digital (DTK). Aquest programa compta amb un pressupost de 3.000 milions d'euros en subvencions, destinades a l'adopció per part de PIME de paquets de digitalització existents en màrqueting digital, comerç electrònic o administració d'empreses digitals (presència a Internet, venda electrònica, gestió de clients digitals, oficina digital, logística i magatzems digitals, etc.).

A més, el Pla incorpora altres programes destinats a la formació de directius i empleats de pimes, la contractació d'experts en transformació digital per actuar com a agents de canvi en pimes, o la subvenció de bons de connectivitat i ciberseguretat.

Per facilitar la implementació d'aquests programes, es reformarà el programa i el portal AceleraPyme, convertint-lo en el hub de referència nacional per prestar serveis de suport a la digitalització de PIME i autònoms, permetent-los accedir a eines i serveis bàsics destinats a la sensibilització, assessorament i suport en tot el procés de digitalització, en funció de les teves necessitats. Les empreses podran accedir a AceleraPyme tant des d'una plataforma digital com a través d'una xarxa de més de 100 oficines repartides per tota la geografia espanyola, en col·laboració amb la Cambra d'Espanya.

L'expressió d'interès

Per garantir una implementació ràpida, massiva i transparent dels programes de digitalització de PIME i autònoms, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital llança una invitació a identificar determinades eines, accions o esquemes de col·laboració publicoprivada per assolir els objectius marcats, especialment a través del Programa Digital Toolkit.

La consulta està oberta a totes les PIME i autònoms, així com a les seves associacions representatives, i a tot a mena d'actors implicats en el procés de digitalització, privats i públics, especialment aquells que puguin exercir funcions de mediadors i agents digitalitzadors, d'acord amb el que preveu el Pla de Digitalització de les PIME 2021-2025.

En concret, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital té especial interès a recollir propostes de consorcis privats o publicoprivats que permetin desplegar projectes que tinguin una gran escala i granularitat a tot el territori per aconseguir un alt impacte per a les PIME (guanys d'activitat empresarial i productivitat, llocs de treball creats a Espanya, etc.).

Es valoraran totes les aportacions presentades, tant individualment com per compte d'un consorci, que es percebin fins al 7 de maig de 2021 i emeses a través del formulari publicat en el següent  enllaç.

Una vegada finalitzat el termini de recepció d'expressions d'interès, s'analitzaran les propostes presentades per implementar els instruments més adequats d'assistència i col·laboració publicoprivada.

Programa Digital Toolkit (DTK)

El Programa Digital Toolkit (DTK) té com a objectiu instrumentar la concessió de subvencions a les empreses en concurrència no competitiva, fins a esgotar els fons, per a la implantació de determinats paquets bàsics de digitalització, denominats Paquets DTK, que els permeti un avenç significatiu en el seu Nivell de Maduresa Digital.

S'han identificat inicialment els següents Paquets DTK:

  1. Màrqueting Digital: presència digital, desenvolupament de webs i apps, servei d'allotjament, posicionament i canals de màrqueting digital, desenvolupament de catàlegs de productes, solucions de gestió i anàlisi de clients (CRM), etc.
     
  2. Comerç electrònic: capacitats de comerç electrònic, terminal de punt de venda, etc.
     
  3. Administració d'empresa digital: sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP), aplicacions per a la digitalització i automatització de processos de negocis (ex., comptabilitat, gestió d'inventaris, logística, etc.), factura electrònica, integració amb l'administració electrònica i signatura digital, lloc de treball digital, solucions de mobilitat, fitxatge digital i teletreball, entorn de col·laboració, comunicació i videoconferència, ofimàtica, emmagatzematge i back-up, ciberseguretat, etc.

No obstant això, en l'expressió d'interès presentada es podran suggerir altres Paquets DTK addicionals, fins i tot agregacions d'aquests, justificant adequadament les raons per les quals s'hauria de tenir en consideració.

Cada Paquet DTK podrà modular-se en nivells de complexitat: bàsic, mitjà, avançat. Els paquets DTK s'implantaran mitjançant les solucions de digitalització disponibles al mercat, ofertes pels Agents de Digitalització, potenciant les modalitats de servei en el núvol (SAAS), que han de garantir la creació d'ocupació de qualitat a Espanya.

Tots els Paquets DTK han d'incloure la formació específica a les PIME i autònoms per a la implantació efectiva de les solucions.

 

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email