Pren nota de què és el SII i com funciona per efectuar les teves declaracions d'IVA

Blog >>


Com funciona?

L'IVA és un impost sobre el consum. Com a professionals únicament ens correspon el paper de "recaptadors", per dir-ho d'una altra manera, és el consumidor final qui "paga" l'impost, però som nosaltres els que vam realitzar l'ingrés del mateix en la Hisenda Pública, per això es diu que a efectes d'IVA un empresari o professional és un Subjecte Passiu.

Periòdicament, ha de realitzar la liquidació de l'impost, per la qual cosa deduirà a la suma de les quotes d'IVA de les vendes del període (o IVA Repercutit) la suma de les quotes d'IVA pagat en mateix període (IVA Suportat). Si la diferència és positiva, és a dir l'IVA Repercutit és més gran que l'IVA Suportat, es procedirà al seu ingrés, mentre que si l'IVA Repercutit és menor que l'IVA Suportat, la Hisenda Pública procedirà a la devolució o al seu compensació en períodes posteriors .

Què és el SII?

Fins ara hem vist com l'IVA es gestiona fonamentalment a través dels subjectes passius que recapten l'impost i proporcionen a l'AEAT tota la informació que necessita, a través dels corresponents models informatius i autoliquidacions.

Aquest sistema, que porta més de 30 anys en vigor començarà a canviar a partir de juliol de 2017, ja que serà en aquest moment quan comenci a funcionar el SII (Subministre Inmediat d'Informació del IVA), un nou sistema de comunicació entre els subjectes passius i l'AEAT que permet subministrar de forma gairebé immediata, per mitjans electrònics, els registres de facturació.

Suposa el SII que hauré d'enviar les factures a l'AEAT o utilitzar la factura electrònica de forma obligatòria?

No exactament, ja que no serà necessari enviar la factura com a tal, sinó algunes de les dades que conté. Bàsicament es tracta de la mateixa informació que es ve incloent en els Llibres Registre d'IVA o en el model 340 de liquidació mensual. A la pràctica, d'acord amb el que disposa l'AEAT, això suposa que un cop emesa (o rebuda) la factura, la comunicació del registre s'ha de fer, d'acord amb l'estructura que subministri l'agència, en el termini de quatre dies naturals per a les factures expedides i de vuit per a les factures rebudes.

Quan comença a aplicar-se?

La reforma entrarà en vigor a partir de l'1 de juliol de 2017 i en una primera fase afectarà a totes aquelles empreses la facturació anual superi els € 6 M (GG.EE :)) així com aquelles que estiguin inscrites en el Registre Especial de devolució mensual d'IVA (REDEME). En total s'estimen que seran més de 60.000 les empreses que es veuran afectades en aquesta primera etapa.

Si vols tenir més informació descarrega’t la guia.

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email