La solució ERP vertical, pot ser una bona opció per a la meva empresa?

Blog >>


A l'hora de seleccionar un programari l'objectiu general és trobar una eina, és a dir un ERP, que s'adapti a les exigències de l'empresa i n’extregui el màxim rendiment en cada procés. L'anàlisi de les necessitats i objectius empresarials serà clau per marcar l'abast funcional que ha de tenir l'eina de gestió empresarial.

Entre les diferents opcions d’ERP que hi ha horitzontal i vertical. Cada empresa ha de determinar si, a part de la funcions de gestió bàsica d'una empresa com: comptabilitat finances, compres i vendes, control d'estocs, inventari, RRHH,…, algun dels seus processos empresarials no queden coberts amb la solució integral horitzontal. Quan això succeeix, entren en joc els ERP verticals.

Els ERP verticals van sorgir amb la finalitat per tal que els processos core d’una empresa poguessin ser gestionats des d'un mateix entorn de gestió i evitar, amb això, la implementació de  programes externs amb desenvolupaments a mida per cobrir requeriments específics del negoci, fet que dificulta la gestió de la informació i la presa de decisions en l'entorn empresarial.

Els ERP verticals permeten treballar amb un programari totalment integral, potenciant així els fluxos de treball entre diferents seccions d'una empresa i evitant la pèrdua d'informació i errors entre elles.

Un programari vertical pot ser aplicat en multitud de sectors industrials. Alguns sectors que requereixen solucions verticals podrien ser: el sector agrícola en el qual es resolen qüestions com el control de fitosanitaris, de màquines i equips, la gestió de la recol·lecció, gestió de finques,… El sector de l'alimentació que requereix implementar controls de caducitat dels productes, traçabilitat dels lots,…o ERP per a industrials (instal·ladors, constructores,…)  que permet portar un seguiment dels clients, execució de les obres, pressupostos, gestió d'estoc de materials,…

Alguns dels avantatges de treballar amb solucions verticals integrades són:

Automatització de fluxos i processos de treball, oferint un sistema d'informació comuna i accessible a tots els departaments, fet que permet treballar de forma independent i coordinada alhora. A més permet automatitzar certs fluxos de treball per optimitzar les tasques, com el control de la traçabilitat d'una explotació agrícola, o una ordre de manteniment preventiu en una cadena de fabricació, generat a través d'un missatge automàtic si la unitat de fabricació disminueix l'eficàcia dels indicadors marcats.

Gestió de processos d'informació amb les millors pràctiques i mètriques dins del sector. Amb l'estudi de les necessitats sectorials s'han desenvolupat pre-configuracions, mòduls i integracions específiques, les quals han permès la generació d'objectius o KPI més adequats per a cada sector o tipus de negoci, així com monitoritzar els indicadors claus i relacionar-los amb els diferents departaments d'una companyia.

Són solucions desenvolupades a partir de l'experiència del sector. Sovint en el desenvolupament de solucions verticals intervé la participació d'associacions sectorials, que juntament amb el know how i l'experiència de múltiples implementacions similars, els proveïdors de solucions aconsegueixen desenvolupar un programari vertical robust i de molt alta qualitat, capaç de satisfer àmpliament les necessitats de les empreses del sector.

Adaptabilitat. La majoria de solucions ERP verticals, malgrat cobrir gran part d'objectius i necessitats sectorials, requereixen en menor o major mesura adaptar-se a particularitats de cada negoci. Aquest és un punt important a tenir en compte a l'hora d’escollir a un proveïdor de sistemes ERP, ja que serà clau per a l'èxit de la seva implementació en una empresa.

Garantia de continuïtat.  A l'hora de triar una solució ERP vertical, les empreses han d’assegurar-se que el seu proveïdor els garanteixi el suport necessari a llarg termini, ja que sovint les solucions verticals necessiten adaptar-se i modificar-se d'acord a l'evolució i canvis que fa una empresa.

Servei cloud. Més enllà de les solucions verticals que pugui oferir el mercat, és recomanable valorar les opcions cloud disponible que ofereix cada solució ERP, ja que això permetrà implantar solucions amb l'escalabilitat necessària per al creixement del negoci  amb menor risc.

És evident que les solucions de gestió de ERP verticals són una eina molt útil per a les empreses en les que la seva activitat de negoci està centrada en sectors empresarials específics. És per això que aquesta és una solució a tenir en compte a l'hora de decidir la implementació d'un programari de gestió en una companyia.

Demana'ns més informació sobre  solucions de gestió de ERP vertical.

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email