¿Perquè és important un CRM per a les empreses i els professionals?

Blog >>


Primer de tot cal definir què és un CRM i perquè les empreses i professionals necessiten un CRM.

CRM (Customer Relationship Manager) és una eina d’administració de les relacions amb els clients.

La base principal de tot negoci són els seus clients i el futur del negoci passa per fidelitzar els clients existents, però també per convertir els clients potencials en clients reals del negoci.

Llavors la pregunta a fer-nos en qualsevol negoci és: quina relació tenim amb els nostres clients? i sobretot, quina relació tenim amb els nostres clients potencials?

Es pot definir un CRM com una filosofía de negoci en la qual es busca optimitzar, conèixer i anticipar-nos a les necessitats dels clients i també dels potencials.

En resum, CRM és una estrategia de negoci pel client i potencial client i les seves inquietuds.

Per què necessitem una estrategia CRM?

Avui dia que tot és immediat i que hem d’optimitzar els recursos dels nostres negocis és fonamental tenir eines que ens permetin tenir una visió molt més complerta dels nostres clients i potencials clients, a més de poder prendre decisions al més aviat possible. Una estrategia com el CRM ens ajudarà a gestionar més fàcilment els nostres clients i impulsar la relació amb els potencials. Això ens permetrà augmentar la nostra productivitat i, en conseqüència, un increment dels nostres beneficis.

La implantació d’un CRM actualment, és una de les estratègies amb un retorn d’inversió més ràpid. El càlcul aproximat és que una bona implantació ens retorna la inversió realitzada per 8 vegades en el termini d’1 a 3 anys.

7 preguntes que tota empresa s’hauria de fer per saber si li fa falta un CRM:

  • Necessitem incrementar el volum de vendes de l’empresa?
  • Necessitem fidelitzar més als nostres clients?
  • Coneixem les necessitats dels nostres clients?
  • Com podem incrementar els èxits de la nostra força comercial?
  • Necessitem optimitzar els processos de servei al client?
  • Podem ser mes pro-actius atenent un client?
  • La comunicació amb el nostres clients és correcta? i amb els clients potencials?

I una última pregunta, potser la més important per una empresa:

Quin cost li suposa a la meva empresa NO FER RES?

 

Tornar
Facebook
Google Plus
Twitter
Linkedin
Email