Existeixen solucions de gestió empresarial adaptades a les Pimes?

Blog >>


Cada vegada més les empreses opten per implementar solucions tecnològiques que els ajudin a reduir la complexitat que comporta la gestió d’un negoci. D’aquesta manera guanyen rapidesa i redueixen els erros humans en el seu dia a dia. Aquesta situació es produeix no només en gran empreses, sinó que les Pimes comencen a necessitar, cada vegada, més solucions tecnològiques que els facilitin la gestió de l’empresa.

Això és el que es coneix com a software de gestió empresarial, un paraigües que aglutina una amplia gama d’eines que comparteixen un mateix objectiu: gestionar el negoci des d’un altre nivell d’eficiència basat en la digitalització.

Fins fa pocs anys, aquest tipus de softwares semblava reservat a les grans companyies, ja que la seva implementació tenia un cost elevat, però ja fa temps que existeixen eines que ofereixen les mateixes capacitats però adaptades a la mida, necessitats específiques i pressupostos de les petites i mitjanes empreses.

Per poder trobar una solució per la gestió i planificació dels recursos de l’empresa, un programa ERP ( Enterprise Resource Planning) és l’eina que ens ajudarà. Amb aquest programa el director de la companyia pot accedir a una base de dades única per tots els àmbits de l’empresa, on pot consultar tota la informació del negoci. D’aquesta manera el responsable podrà obtenir una visió global de tota l’empresa, aportant traçabilitat i control sobre tots els processos, que ajuden a la seva presa de decisions i fomenti l’eficiència en el dia a dia dels treballadors.

Ara bé, si ens preguntem quins àmbits de les petites i mitjanes empreses pot cobrir un programa ERP? La resposta és molt senzilla. Cobreix:

 • Comptabilitat
 • Facturació
 • Control de magatzem
 • Gestió laboral ( nòmines, recursos humans, etc.)
 • Gestió comercial
 • Anàlisi de negoci
 • Etc.

És a dir, el software ERP permet integrar tota la informació dispersa de qualsevol PIME, sigui micro-pime de 2 o 3 treballadora o una Pime amb 5 o fins a 250 treballadors, en una única plataforma, visibilitzant i generant gran valor de les dades, i agilitzant les tasques de gestió internes.

La implantació d’un software de gestió empresarial resulta, doncs, essencial per la supervivència de qualsevol negoci en l’era digital. Per poder garantir que la implementació i l’ús compleixin amb el que es consideera indispensable, i seguir una sèrie de pautes que asseguraran l’excel·lència del negoci en tots els àmbits.

Per preparar la implementació del software ERP, com per exemple a3erp,  és necessari l’anàlisi previ del context en el que es troba l’empresa. Per això, hem de comprendre i plasmar en un pla concret i específic pel negoci aspectes com els següents: 

 1. Conèixer la necessitat de l’empresa
 2. Establir prioritats
 3. Determinar rols
 4. Recolzar-se en un proveïdor extern
 5. Assegurar el compliment de la normativa legal

Un pas previ, abans de posar en marxa la implantació de qualsevol software de gestió empresarial és saber quines necessitats concretes volem cobrir amb l’eina. Per exemple, hi ha empreses que tenen greus problemes per controlar el flux de caixa i conèixer l’estat financer de l’empresa, mentre que d’altres pateixen a l’hora de realitzar tràmits amb Hisenda o Seguretat Social.

Igualment, no es el mateix arrancar d’una situació inicial on els processos de treball tot just estan digitalitzats que d’un escenari on ja contem amb alguna solució prèvia que volem millorar en algun aspecte. Parlem, per exemple, de softwares ja instal·lats que s’hagin quedat obsolets, de solucions de gestió que han vist augmentat substancialment els costos de manteniment com en el cas de Sage, o de migracions de programes de gestió, … 

Inforber Consulting compta amb un equip de consultors expert que l'ajudarà a trobar la solució més òptima per al seu negoci, i s'encarregarà de fer l'anàlisi prèvia de les necessitats de forma personalitzada, ja que és cada empresa la que coneix quins són els seus punts febles i quins els objectius que li agradaria aconseguir.

Els motius pels quals s’ha d’implementar un nou software dins d’una petita o mitjana empresa són:

 • Necessitats de digitalització del negoci
 • Software amb tecnologia obsoleta
 • Software descatalogat o sense evolució
 • El software no respon a les necessitats de l’empresa
 • Descontentament amb el proveïdor del software

En definitiva, avui en dia les micro-pimes, les petites i mitjanes empreses també tenen l’oportunitat de treballar amb solucions de gestió adaptada a les seves necessitats i pressupostos, i a digitalitzar-se per gestionar i planificar millor el negoci en el seu dia a dia.  D’aquesta manera tindran una visió global de tots els àmbits de l’empresa i podran optimitzar el rendiment de seu negoci. Més informació.

 

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email