CRM per a la gestió de màrqueting

Blog >>


Els tres principals objectius de màrqueting són generar demanda, crear consciència i identificació de marca i establir relacions rendibles a llarg termini amb els clients.

En màrqueting, el procés de treball comença amb la segmentació dels mercats i identificació dels clients potencials més d'acord als serveis o productes que ofereix cada negoci. El màrqueting està compost per un conjunt d'activitats que comencen amb la creació i execució de les campanyes de màrqueting en múltiples canals per arribar al target definit, i generar leads com a eina de suport a la força de vendes. Finalment, es tracta d'analitzar l'èxit de totes les activitats per tal de millorar l'efectivitat de les campanyes de màrqueting i l'esforç realitzat.

Avui en dia els consumidors estan absolutament bombardejats amb tota mena de missatges i ofertes que reben per tot arreu, fet que dificulta molt la venda i la possibilitat de guanyar nous clients. Alhora, aquests cada vegada estan més informats, saben més el que volen, són més coneixedors del que busquen, de manera que ja no és vàlida la metodologia de venda centrada en un únic missatge per a tots. Si un consumidor no troba el que està buscant la seva frustració és més gran i, per tant, la probabilitat d'abandonament del procés de compra, ja sigui al canal online o al punt de venda és molt alta. S'ha acabat, doncs, l'enfocament únic per a tots.

La nova època requereix noves formes de vendre i d'atraure el client potencial. I ara és el moment de pensar en un màrqueting altament individualitzat, on es posi en relleu les característiques individuals per arribar a cada un d'ells segons les seves necessitats concretes. I per a això, cal invertir en eines que permetin aquesta gestió individualitzada i personalitzada de cada client o client potencial. Estem parlant d'un sistema CRM.

Un software CRM pot ajudar, i molt, a millorar les activitats i crear millors campanyes de màrqueting a les empreses. T'expliquem quatre àrees claus que mostren per què és tan útil aquesta eina.

  1. Focalització. En el software CRM es recull informació relativa al comportament i preferències dels clients i clients potencials, de manera que a l'hora de realitzar campanyes permet prendre decisions de forma més precisa i conscient d'acord als interessos del client.
     
  2. Segmentació. La segmentació que ofereix el CRM no és únicament per gènere, edat, treball, sector, ... és a dir indicadors objectius, si no que els experts en màrqueting han de poder percebre, també, tendències comunes entre la base de contactes per conèixer a fons cada un dels clients i al seu torn, tendències generals. Alguns aspectes que recull un CRM poden ser productes comprats, correus electrònics oberts, xarxes socials en què participa, reaccions davant la compra d'un producte o l'altre, ... I, com més nítid és el perfil del client potencial, més oportunitats tenen les empreses de personalitzar els seus missatges i, d'aquesta manera, guanyar-se la simpatia de les persones.
     
  3. Contingut personalitzat. Un cop decidit a qui volem orientar el missatge, i després de segmentar la base de dades en grups significatius, és hora d'individualitzar els seus missatges de màrqueting. Els sistemes actuals de CRM permeten abordar el seu potencial i dirigir-nos als clients de forma personalitzada pel seu nom, ja sigui a través d'un correu electrònic, correu postal o un venedor ordinari. A més, qualsevol acció en la qual ens dirigim a un client, podem fer-la sempre de manera molt particular, ja que amb el CRM podem conèixer d'una molt detallada cada client. Com més personalitzat sigui el contingut, més probable és que s'obtinguin millors taxes de resposta, una millor percepció de la marca i, en definitiva, més ingressos. D'aquesta manera, les solucions de CRM permeten als experts en màrqueting enfocar-se més en el client, i no en el producte.
     
  4. Rectificar si cal. Finalment, i no menys important, amb el software CRM, podem analitzar si les campanyes van ser reeixides, si van llançar algun resultat, eliminant així conjectures i opinions subjectives, i centrar-nos només en les campanyes que obtenim major rendiment.

Amb tot, el software CRM no només ens proporciona una base de dades de contactes que ens permet interactuar amb els clients i clients potencials a un nivell més personal, anticipar els desitjos dels clients i sorprendre'ls en saber en què estan interessats. El CRM també divideix les dades en percepcions significatives, creant grups homogenis als quals enviar missatges altament individualitzats, optimitzant així, cadascuna de les accions de màrqueting realitzades per la nostra empresa. I tu, ja estàs fent servir un CRM per al teu negoci? Si no és així, contacta amb nosaltres.

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email