Com el software ERP pot millorar, i molt, el procés de fabricació i els costos de producció en una empresa.

Blog >>


 

El problema està en què si no s'aconsegueix la sincronització en totes les operacions que intervenen en el procés, es fa impossible gestionar, de manera efectiva situacions com les fluctuacions de la demanda o problemes de la cadena de subministraments amb trencament d'estoc,... fet que afecta directament a la producció i acaba generant frustració i condueix a errors, i en conseqüència, sobre costos innecessaris.

Per fer front a aquesta situació, es fa necessari la implementació de sistemes ERP, el software de planificació de recursos empresarials, capaç de revolucionar el procés de fabricació en una empresa. Si ens parem a pensar, són tants els aspectes en els quals ens pot ajudar un ERP en el procés de fabricació, que fins tot podríem utilitzar del terme “revolució”. T'expliquem alguns.

Optimització de la gestió d'inventari.

Al parlar de gestió d'inventari ens estem referint a dos aspectes: inventari de materials i de productes. La correcta gestió de l'inventari de materials garanteix que una empresa disposi de tots els materials necessaris per dur a terme el procés de fabricació requerit. En canvi l'inventari de productes inclou, a més, tots els productes que intervenen en el procés de fabricació de principi a fi, és a dir fins al lliurament a client. De manera que, si la gestió de l'inventari no està sincronitzada, és segur que apareixeran problemes per disposar dels materials necessaris i nivells de producte adequats per donar compliment als requeriments de client.

La implementació d'un programari ERP permet que els processos com la fabricació i seguiment de materials puguin actualitzar-se automàticament, de manera que l'administració i control d'inventari pugui fer-ser de manera automàtica. Això permet reduir l'error humà perquè deixen de fer-se actualitzacions manuals en fulls de càlcul, reduint també costos.

Sempre a punt en funció de la demanda del client.

El programari ERP permet analitzar l'històric de demandes de cada client i l’estacionalitat dels processos de producció, de manera que a l'empresa li serà més fàcil determinar els nivells producció, i poder atendre molt millor les demandes de cada client.

Assignar els recursos humans necessaris, ni més ni menys.

Encara que pugui semblar una obvietat, una bona gestió dels recursos humans és crucial per mantenir el ritme de treball eficient que es requereix avui dia. L'ús del programari de ERP permet determinar les càrregues de treball per a cada procés de fabricació i assignar els recursos necessaris en cada ocasió. A més un programari de gestió d'aquestes característiques permet a l'empresa automatitzar moltes tasques d'administració, de manera que aquesta pot assignar part dels recursos humans a altres tasques dins de l'empresa optimitzant el seu rendiment. 

Simplificar i millorar la comunicació amb clients i proveïdors.

Optimitzar els processos comercials i millorar els temps de resposta amb clients i proveïdors són alguns dels principals objectius de tota empresa. La solució de gestió empresarial ERP està pensada, també, per mantenir una comunicació fluïda amb ells, millorar les relacions i donar respostes ràpides als requeriments que es presentin. La millora de la comunicació comporta, implícitament, una millor contínua del negoci i l'aprofitament de les oportunitats de desenvolupament.

Automatitzar processos.

Tots els processos que puguin ser definits i puguin repetir-se, la millor opció és sempre automatitzar-los. A l'hora de triar un ERP és important que aquest integri el control de qualitat i la gestió de la fabricació amb processos com el de comparar facturar amb els productes comprats, avaluar els beneficis del treball o controlar l'estoc de manera fàcil, ordenada i des d'un únic lloc. D'aquesta manera l'automatització de certs processos permetrà dur a terme una fabricació més racional, més rendible i reinvertir el temps estalviat en altres projectes per a l'empresa.

Millorar la productivitat dels treballadors.

Executar processos de fabricació mitjançant processos manuals genera, encara que creguem el contrari, una major probabilitat de tenir elevats costos en mà d'obra i pot acabar sent un problema potencial per a la companyia.

La introducció d'una solució de gestió empresarial ERP en una empresa pot ajudar, i molt, a millorar els processos de fabricació i l'eficiència, per la qual cosa és obvi que es requerirà menys temps de treball per part dels empleats. Aquests podran millorar la seva productivitat i invertir les seves hores de treball en activitats que aportin major rendibilitat per a l'empresa.

De manera que si volem que la nostra empresa segueixi sent competitiva, hem d'invertir temps i diners a implementar un programari ERP. Això ens permetrà optimitzar els inventaris, tenir coneixement de les demandes dels clients, agilitzar i automatitzar els processos de fabricació,… és a dir, millorar-los. Només així podrem orientar el negoci cap a la rendibilitat i mantenir-nos ferms en el mercat. Més informació.

Tornar
Facebook
Twitter
Linkedin
Email